Senden hat offenbar funktioniert, aber es wird noch ein Bestätigungsmail verschickt, sobald die Änderungen angekommen sind.
Es hat etwas nicht funktioniert. Bitte den Inhalt in Word (o.Ä.) kopieren und per Mail schicken.

Alexandru Philippide

Scrisoarea a fost editată de Luca Melchior[*]

Die Edition bzw. einzelne Briefe sind zu zitieren als:

Melchior, Luca. 2016. 'O scrisoare a lui Alexandru Philippide către Hugo Schuchardt'. In Bernhard Hurch (Hg.) (2007-). Hugo Schuchardt Archiv. Ediţie digitală disponibilă la http://schuchardt.uni-graz.at/id/letters/2395, Data de access 15.05.2021.

Alexandru Philippide

Informationen

Singura scrisoare a lui Alexandru Philippide (1859-1933)[1] către Hugo Schuchardt a fost trimisă de filologul român în legatură cu interesul lui Schuchardt pentru tehnicile de pescuit. Schuchardt lucrează la Romanische Etymologieen II (Schuchardt 1899), unde încearcă să demonstreze etimologia cuvântului fr. trouver, it. trovare din turbare (aquam), aşa cum propune Diez (1853: 359)[2] pe baza cercetărilor sale în cadrul noii orientări lingvistice Wörter und Sachen, al cărei cofondator este considerat a fi, şi care ţine seama în cercetarea lingvistică şi etimologică de condiţiile culturii materiale a poporului care vorbeşte o anumită limbă. Schuchardt se interesează de subiecte etnologice, în special referitoare la instrumentele de filare şi la tehnici de pescuit şi la terminologia acestora (tematici care rămân şi in anii viitori centrale în cercetarea lingvistului din Graz); şi el ia contact cu etnologi şi folclorişti, dar şi cu alţi savanți europeni pentru a îi interoga referitor la aceste subiecte. În România el le scrie filologului şi lingvistului Alexandru Philippide şi istoricului Dimitrie Onciul (cf. Melchior 2016) pentru a-i întreba dacă ei cunosc un cuvânt român terpug sau un cuvânt român din care poate deriva cuvântul sud-rusesc turbuk. Philippide nu cunoaşte cuvântul şi gândeşte că poate să fie un cuvânt pe care îl folosesc pescarii ruși din România. Philippide l-a interpelat şi pe publicistul Constantin Stere și îi scrie lui Schuchardt că îl va întreba și pe scriitorul Ştefan Basarabeanu, dar probabil nu a făcut-o, fiindcă nu se află alte scrisori ale filologului român către Schuchardt. Mai târziu, naturalistul Grigore Antipa (cf. Melchior/în pregătire) îi va trimite lingvistului din Graz informaţiile solicitate.[3]

Bibliografie[4]

Diez, Friedrich. 1853. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. Bonn: Adolph Marcus.

Dumistrăcel, Stelian. 2009. 'Alexandru Philippide – Gustav Weigand: ipostaze'. In Philologica Jassyensia V/1: 27-42, http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/V_1_Dumistracel.pdf, accesat şi consultat la 18.5.2016.

Gafton, Alexandru. 2009. 'Originea românilor – piatră de temelie a Şcolii lingvistice de la Iaşi'. In Philologica Jassyensia V/1: 51-55, http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/V_1_Gafton.pdf, accesat şi consultat la 18.5.2016.

Melchior, Luca. 2016. Briefe von Dimitrie Onciul an Hugo Schuchardt'. In Bernhard Hurch (Hg.) (2007-). Hugo Schuchardt Archiv. Webedition verfügbar unter http://schuchardt.uni-graz.at/korrespondenz/briefe/korrespondenzpartner/1221, accesat şi consultat la 18.5.2016.

Melchior, Luca. În pregătire. 'O scrisoare a lui Alexandru Philippide către Hugo Schuchardt'. In Bernhard Hurch (Hg.) (2007-). Hugo Schuchardt Archiv.

Melchior, Luca & Katrin Purgay. În pregătire. 'Die Korrespondenz zwischen Hugo Schuchardt und Sextil Puşcariu'. In Bernhard Hurch (Hg.) (2007-). Hugo Schuchardt Archiv.

Pamfil, Carmen-Gabriela. 2008. Alexandru Philippide. Bucureşti. Editura Litera Internaţional.

Philippide, Alexandru. 1888. Introducere în istoria limbei și literaturei române. Iaşi. Editura librăriei Fraţii Şaraga.

Philippide, Alexandru. 1894. Istoria limbiĭ romîne. I. Principiĭ de istoria limbiĭ. Iaşi. Librăria Fraţiĭ Şaraga.

Philippide, Alexandru. 1907. Specialistul  romîn. Contribuţie la istoriea culturiĭ romîneştĭ din

secolul XIX. Iaşĭ. Editura "Vieţiĭ româneşti".

Philippide, Alexandru. 1909. Un specialist romîn la Lipsca. Iași. Tipografia Dacia P. & D. Iliescu.

Philippide, Alexandru. 1925. Originea românilor. I. Ce spun izvoarele istorice. Iaşi. Viaţa Romînească.

Philippide, Alexandru. 1928. Originea românilor. II. Ce spun limbile română și albaneză. Iaşi. Viaţa Romînească.

Schmitt, Christian. 2001. 'Wörter und Sachen'. In Günter Holtus, Michael Metzeltin & Christian Schmitt (eds.). Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), vol. I/1. Geschichte des Faches Romanistik. Methodologie (Das Sprachsystem). Tübingen: Niemeyer, 235-292.

Schuchardt, Hugo. 1899. 'Romanische Etymologieen II'. In Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Classe CXLI: 1-122.

Словарь Академiи Россiйской. vol. 6. Отъ Т. до конца. Санктпетербург. Императорская Академия наук. 1794.

Şova, Simona-Andreea. 2015. 'Spiritul critic la Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca'. Diacronia 2, http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/2/A25/ro/pdf, accesat şi consultat la 18.5.2016.

Vraciu, Ariton. 1983. 'Alexandru I. Philippide despre limba albaneză şi raporturile lingvistice albano-române'. In Alexandru Philippide. 50 de ani de la moarte. Iaşi. Universitatea "Al. I. Cuza", 39-44.[*] Mulţumesc Martin Schwägerl și Gabriela Benghia-Schwägerl pentru corectura textului.

[1] Moldoveanul Alexandru I. Philippide, fondator al şcolii lingvistice ieşene din 1893, profesor de filologie română la universitatea din acest oraş (unde a fost decan al Facultăţii de Litere şi Filozofie între 1913 şi 1918), membru al Academiei Române. În anul 1927 a întemeiat la universitatea ieşeană Institutul de lingvistică ce îi poartă acum numele. Între 1897 şi 1906 a lucrat la Dicţionarul limbii române al Academiei Române, la care a lucrat mai târziu Sextil Puşcariu. În afară de opere de istoria limbii române şi despre raporturile lingvistice româno-albaneze (cf. Vraciu 1983), precum Introducere în istoria limbei și literaturei române (1888), Istoria limbiĭ romîne (din care a apărut numai volumul întâi Principiĭ de istoria limbiĭ (1894)) sau două volume din Originea românilor (Ce spun izvoarele istorice (1925), Ce spun limbile română și albaneză (1928), cf. Gafton (2009), Philippide este cunoscut şi pentru vis polemica sa, care se manifestă în special în lucrarea Specialistul romîn. Contribuţie la istoriea culturiĭ romîneştĭ din secolul XIX (1907) împotriva lexicografului Heimann Hariton Tiktin şi Un specialist romîn la Lipsca (1909) împotriva balcanologului Gustav Weigand (cf. Dumistrăcel 2009, Şova 2015). Philippide a trimis cea dîntâi lucrare şi lui Schuchardt, aşa cum se poate citi în corespondenţa lingvistului din Graz cu Sextil Puşcariu: "Ersterer [scilicet: Philippide] schickte mir vor einiger Zeit eine polemische Schrift; ich habe ihm, gegen meine Gewohnheit, nicht dafür gedankt, weil ich dem Danke eine sachliche Bemerkung hinzuzufügen pflege und in diesem Falle das nicht zu tun wusste" (scrisoarea lui Schuchardt din 07.02.1908, citat după Melchior & Purgay (în pregătire)). Acest exemplar al cărţii lui Philippide încă se mai află la Biblioteca universitară din Graz, dar nu sunt păstrate alte scrisori ale lingvuistului român către Schuchardt. Despre Philippide cf. între alţii Pamfil (2008).

[2] Etimologia atunci şi astăzi mai recunoscută totuşi este trovare < *tropare (cf. Schmitt 2001: 248-254).

[3] Cf. Schuchardt (1899: 215): „Im letzten Augenblick kommt mir eine Mittheilung von O. v. Grimm, Inspektor der russ. Ministerialabtheilung für Fischerei, dem Verfasser jenes Wêstnikartikels (S. 149) zu, welche bestätigt dass тypбyкь oder тepбyкь (тepбyчeкь) als Netzbenennung in Russland ausserhalb Bessarabiens nicht vorkommt, auch nicht am Dnjepr. Zu gleicher Zeit erfahre ich, durch Vermittlung D. Oncĭuls, von Dr. Antipa, Inspektor der rumänischen Staatsfischereien, dass am linken Donauufer vom Delta aufwärts bei den Rumänen das Wort tărbuc, tărboc, auch tîrbuc, tîrboc (nicht turbuc) für das bewusste Netz im Gebrauch ist. Das schliesst freilich nicht aus dass auch die Kleinrussen es kennen“.

[4] Bibliografia cuprinde şi titlurile operelor menţionate în ediţia scrisorii.