Parfaits français en ié

Literaturangabe

Schuchardt, Hugo. 1875. 'Parfaits français en ié'. In Romania (4): 122.

Literaturangabe nach Spitzer

Parfaits français en ié, Romania 4, 122

Volltext als PDF